Mesafeli Satis Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KONAKLAMA - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-1: TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta merkezi Çitköy Sokak No:4/4 Yenişehir Lefkoşa KKTC adresinde bulunan Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. YŞ 294 (bundan böyle “CONCORDE HOTELS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta telefon veya internet aracılığıyla kişisel bilgilerini vermek ve bu bilgileri onaylamak suretiyle beyanda bulunan ve aşağıda yazılı hüküm ve şartları kabul eden kişi (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

CONCORDE HOTELS ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

MADDE-2: KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin CONCORDE HOTELS’e ait internet sitesinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden yaptığı rezervasyon işlemlerinde aşağıda nitelikleri belirtilen konaklama hizmeti ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MÜŞTERİ, CONCORDE HOTELS’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ile şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde CONCORDE HOTELS tarafından ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

CONCORDE HOTELS’in adresi ve resmi iletişim bilgileri antet kısmında açıkça belirtilmiştir.

MADDE-3: GENEL HÜKÜMLER

3.1 MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile fiyata ilişkin tüm ön bilgileri CONCORDE HOTELS’in internet sitesi üzerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve çağrı merkezi sisteminde gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 CONCORDE HOTELS tarafından yapılan ön bilgilendirmeye MÜŞTERİ’nin gerekli teyit ve onayı vermesi ve rezervasyon oluşturulması ile işbu Sözleşme kurulmuş olur ve Taraflar, mevcut yasa, tüzük ve yönetmeliklerle işbu sözleşmede ve ön bilgilendirme metninde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

3.3 Rezervasyon bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz ve sözleşme kurulmamış sayılır. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda MÜŞTERİ, kayıt tarihinden itibaren tüm rezervasyon bedelinden sorumludur. Rezervasyon bedelinin eksik ödenmesi durumunda CONCORDE HOTELS rezervasyonu iptal ederek, iptal nedeniyle oluşan tüm zararları MÜŞTERİ’den talep eder. MÜŞTERİ, bu durumu bilerek satın alma işlemini yapmıştır.

3.4 CONCORDE HOTELS, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

3.5 Sözleşme konusu hizmetin, MÜŞTERİ’den başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden CONCORDE HOTELS sorumlu değildir. Böylesi bir durumda ifa, rezervasyon kimin adına yapılmışsa o kişi tarafından gerçekleşecektir.

3.6 İşbu Sözleşme’nin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının CONCORDE HOTELS'e ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. CONCORDE HOTELS’in ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak sözleşmeyi göndermesine rağmen imzalayıp geri göndermeyen MÜŞTERİ, sözleşmeyi imzalayıp göndermediği gerekçesi ile sözleşmenin kendini bağlamadığı savunmasında bulunamaz. Böyle bir durumda tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup, MÜŞTERİ, sözleşme bedelini eksiksiz ödemekle yükümlüdür. CONCORDE HOTELS tarafından MÜŞTERİ’nin bildirdiği e-posta adresine sözleşmenin gönderilmiş olması yeterli olup, MÜŞTERİ, sözleşmenin kendisine gönderilmediği, sözleşmeyi okumadığı iddiasında bulunamaz.

3.7 Hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini satıcı veya sağlayıcıya, CONCORDE HOTELS’e ödememesi halinde, MÜŞTERİ, doğan zararlardan sorumludur.

MADDE-4: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, konaklama sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Buna bağlı olarak; işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren MÜŞTERİ’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mesafeli sözleşmeler ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında, cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE-5: REZERVASYONUN İPTALİ VE SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLMESİ

MÜŞTERİ’nin rezervasyonunu iptal etmesi ve işbu Sözleşme’den dönmesi halinde tüm vergiler dahil belirlenen konaklama bedeli MÜŞTERİ’den tahsil edilir. CONCORDE HOTELS’in rezervasyonu iptal etmesi halinde, tahsil edilen tüm konaklama bedeli MÜŞTERİ’ye iade edilir.MÜŞTERİ, yukarıdaki hususu bilerek ve kabul ederek hizmeti satın almıştır. Erken rezervasyon, özel dönem (yılbaşı, sömestre, bayram vb.) ve promosyonlu dönemlerde satın alınan konaklama rezervasyonları da iptal edilemez, iptal edildiği takdirde yukarıdaki hükümler uygulanır.

Ancak MÜŞTERİ, erken rezervasyon dönemi ve yaz fırsatları kapsamında konaklaması ile birlikte uygun olan Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi satın almış ise 11. maddede belirtilen şartlar dahilinde işlem yapılabilir. MÜŞTERİ bunu bilerek ve kabul ederek hizmeti satın almıştır. “İptal edilemez” ibaresi belirtilen fiyatlarla alınan rezervasyonlarda Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi MÜŞTERİ’ye sunulamaz. Bu ifadenin bulunduğu rezervasyonlarda rezervasyon iptali, değişikliği ve ücret iadesi yapılamaz. Konaklama dışında ayrıca ulaşım (uçak, otobüs, transfer v.b) satın alındığı taktirde ulaşım bedellerinin iadesi yoktur.

MADDE-6: BİLGİLENDİRME

Mevzuat gereği, MÜŞTERİ, ilgili internet sitesi ve Call Center üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyonlarda satın alım aşamasında seçtiği hizmete ilişkin tarih, fiyat, ürün, konsept vb. tüm bilgileri içeren bilgilendirme formunu satış işleminin akabinde kontrol etmekle ve dijital olarak onaylamakla yükümlüdür. İlgili kontrollerin yapılmaması ve dijital onayın verilmemesinden CONCORDE HOTELS sorumlu değildir. Onayların elektronik ortamda kayıtları tutulmaktadır.

MADDE-7: İPTAL- VAZGEÇME- DEĞİŞİKLİKLER

7.1. CONCORDE HOTELS, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. CONCORDE HOTELS bu durumu MÜŞTERİ’ye bildirecek olup; MÜŞTERİ'nin bu nedenle tazminat hakkı yoktur.

7.2. Taraflar, her türlü rezervasyon iptal, değişiklik ve kişi ekleme çıkarma taleplerini yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür.

7.3. MÜŞTERİ, indirimli satış döneminde satın almış olduğu ve iptal güvence paketi alınmamış Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, rezervasyon bedelinin tamamını CONCORDE HOTELS’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.4. MÜŞTERİ; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

MADDE-8: KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

8.1. Taraflar olası iptal bildirimlerini, birbirlerine en kısa sürede yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

8.2. CONCORDE HOTELS ile MÜŞTERİ arasında rezervasyon esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri MÜŞTERİ tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır. MÜŞTERİ ve birden fazla müşteri varsa müşteriler, sözleşme bedelinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. MÜŞTERİ, bu sözleşmeye, rezervasyonda belirtilen katılımcılar adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden diğer katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf bundan kaynaklanan tüm zararlardan dolayı diğer tarafa karşı sorumludur. Bu doğrultuda MÜŞTERİYE'ye verilen bilgilendirme, diğer katılımcılara da verilmiş sayılır.

8.3. MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu CONCORDE HOTELS’e derhal yazılı olarak, ayıbı ispatlar belgelerle birlikte bildirmesi zorunludur. Aksi halde MÜŞTERİ ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış addolunur. Bedel iadesi yapılmaz. Tüm bedel, MÜŞTERİ’den tahsil edilir. MÜŞTERİ’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi, iyi niyetli MÜŞTERİ’nin özen borcudur.

8.4. Rezervasyonun yapıldığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle MÜŞTERİ sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde CONCORDE HOTELS bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecektir.

8.5. CONCORDE HOTELS, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. CONCORDE HOTELS’in bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, MÜŞTERİ sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, CONCORDE HOTELS, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde MÜŞTERİ’ye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa MÜŞTERİ’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. CONCORDE HOTELS’in işbu sözleşme ile yüklendiği ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde CONCORDE HOTELS’in bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde MÜŞTERİ’ye bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

8.6. Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için MÜŞTERİ’nin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

MADDE-9: GİZLİLİK

MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile CONCORDE HOTELS’e bildirdiği bilgiler, CONCORDE HOTELS tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. CONCORDE HOTELS bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Kredi kartı bilgileri saklanmamakta, sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılmakta ve provizyon sonrası sistemden silinmektedir. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında gerekli aydınlatma ve bilgilendirme MÜŞTERİ’ye yapılmış olup, verilerin korunması için gerekli tedbirler mevzuata uygun şekilde CONCORDE HOTELS tarafından alınmıştır.

MADDE-10: BANKA VEYE KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

10.1. CONCORDE HOTELS, hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

10.2. MÜŞTERİ’ye verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler MÜŞTERİ’nin talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına CONCORDE HOTELS tarafından herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, CONCORDE HOTELS’in bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan satışlarda uygulanacak kurlarda, nakit ödeme ile tek çekim veya taksitli çekimlerde ilgili banka kartlarındaki anlaşmalar kapsamında kur farkı oluşabilmektedir. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, CONCORDE HOTELS’in bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. Kredi kartıyla hizmet satın alan MÜŞTERİ erken ödeme, taksit azaltma v.s. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadır.

10.4. MÜŞTERİ, kredi kartı ile taksitli olarak aldğı hizmeti (5.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla) herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiğinde CONCORDE HOTELS, kredi kartından almış olduğu bedeli yine MÜŞTERİ’nin kredi kartına iade edecektir. CONCORDE HOTELS’in sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler, banka ve MÜŞTERİ arasında gerçekleşir, CONCORDE HOTELS’in herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, CONCORDE HOTELS’in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

10.5. Kredi kartı ile yapılan alımlarda, ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

10.6. İlgili hizmet ile alakalı olarak ortaya çıkabilecek iade durumlarında, yasal iade süreçleri takip edilecektir.

MADDE-11: REZERVASYON İPTAL GÜVENCE PAKETİ BİLGİLENDİRME

Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi; Erken Rezervasyon ürünlerinde minimum 2 (iki), maksimum 30(otuz) gece yapılan, ulaşım bedeli hariç rezervasyonlar için geçerlidir.

11.1. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi satın alan MÜŞTERİ, tesise giriş gününe; - 3 gün kala rezervasyonlarını iptal etmeleri durumunda, konaklama bedelinin tamamını (100%), - 2 gün kala rezervasyonlarını iptal etmeleri durumunda, konaklama bedelinin yarısını (P) iade alırlar. - 1 gün kala yapılan rezervasyon iptallerinde ise hiçbir şekilde konaklama bedeli iadesi yapılmaz.

11.2. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi, aynı ürün üzerinde talep edilen tarih ya da isim değişikliklerini kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi kapsamında iptal edilir, talep edilen yeni tarih, ürün ya da isimler için günün koşullarından yeni rezervasyon açılarak işlem yapılır.

11.3. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi rezervasyon tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ücreti karşılığında yapılmaktadır. 4. gün ve sonrası için Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi alınamaz.

11.4. Rezervasyon iptal talebine karşılık yapılacak olan iadelerde tahsil edilen Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi tutarı iade edilemez ya da satılan Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi iptal edilemez.

11.5. Otel/Tur konaklaması ile birlikte yapılan (promosyon ve eko sınıf dahil) tüm havayolu bilet rezervasyonları Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi kapsamı dışında olup ilgili havayolu firmasının iptal koşulları ve uygulamaları geçerlidir. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi ücretlendirmesinde uçak ve/ veya otobüs ulaşım tutarı hariç konaklama ve/veya diğer hizmetler tutarı baz alınarak Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi ücreti tahsil edilir. Erken Rezervasyon İptal Güvence Paketi uygulamasında uçak/otobüs ulaşım bedeli hariç tutulur.

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme, Taraflarca okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar, işbu Sözleşmede yazılı hüküm ve koşulları karşılıklı kabul ettiklerini ve Sözleşmeyi bu şekilde imzaladıklarını beyan ve taahhüt ederler.